חיפוש
  • עמית שמיר

סרצ'לייט, זהבי, אינטרנט זהב, ביקום ובזק - יותר מעניין ממשחקי הכס

סרצ'לייט שיפרה היום את ההצעה למחזיקי האג"ח של ביקום ואולי יצרה את התנאים לפרק הסיום בסגה על השליטה בבזקסרצ'לייט מנסים לרכוש את השליטה בבזק כבר זמן רב, ונראה שהפעם הם באמת קרובים, אך נדרש אישור של מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב ומחזיקי האג"ח של בי קומיוניקיישנס.


ניתן לקרוא מידע רב על ניסיונות העבר ברשת, לכן אגש ישר לעניין ואדון בהזדמנות ההשקעה שקיימת.


אג"ח אינטרנט זהב ד' נסחרת ב-32.5 אגורות. אם ההצעות של סרצ'לייט מקבלות את האישורים הנדרשים, מחזיקים באג"ח של אינטרנט זהב ד' צפויים להיפגש עם כ- 48 אגורות.


מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב צפויים לקבל:

1. 165 מיליון שקל במזומן תמורת המניות של אינטרנט זהב בבי קום.

2. 136 מיליון שקל במזומן (סכום שהיה בקופת המזומנים של אינטרנט זהב) - בפועל יהיה כנראה נמוך בכמה מיליונים.

3. מניות בי קום בשווי של 60 מיליון שקל או 60 מיליון שקל במזומן.


ההודעה היום - הצעת סרצ'לייט לביצוע השקעה בבי קום:

"ההצעה המובאת בפניכם כוללת הזרמת הון מהותית לחברה בסך 300 מיליון ש"ח, לצד תשלום

מהותי במועד ההשלמה של קרן החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בסך 274 מיליון ש"ח, ושל

מלוא קרן החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). הזרמת ההון החיצוני הנוסף לחברה לצד תשלום

החוב למחזיקי אגרות החוב, יבטיחו תשלום מלא של 100% מהחוב המקורי (קרן וריבית) למחזיקי

אגרות חוב (סדרה ג') ללא כל שינוי במועד הפירעון הסופי וללא תספורת."


מה הקרן מבקשת? - מבנה הון יציב בבזק, צמצום מינוף, התאמות בתנאי אגרות החוב

"סרצ'לייט רואה חשיבות ראשונה במעלה בכך שתנאי אגרות החוב ייצרו מבנה הון יציב לחברה אשר

יאפשר לבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק") להשקיע בצמיחה לטווח ארוך, ללא חשש

מלחצים לחלוקת דיבידנדים לחברה, אשר יידרשו לצורך פירעון החוב. מבנה הון יציב לחברה יאפשר

ותזרים המזומנים של בזק, צמצום משמעותי של המינוף של בזק, וכתוצאה מכך EBITDA- הגדלת ה

של החברה. לאור האמור, לצד ההזרמה ההונית לחברה שיפור במחיר המניה והפחתת יחס הLTV

והתשלום למחזיקי אגרות החוב במועד ההשלמה, ההצעה אף כוללת שיפורים מסוימים והתאמות

הכרחיות של תנאי אגרות החוב (סדרה ג'), שיתמכו בחוסן הפיננסי וביציבות החברה לטווח הארוך."


מסגרת הזמנים:

"סרצ'לייט מבקשת כי עד ל- 10 במאי 2019 , יביאו הנאמנים להצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

ואגרות החוב (סדרה ג') החלטה אינדיקטיבית לאישור ההצעה, במסגרתה תוענק לסרצ'לייט

בלעדיות של 10 ימים, במהלכם יושלמו כלל ההסכמים הנדרשים מול החברה, בעלת השליטה

ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ב' ו- ג').

ההצעה הינה בתוקף עד ליום 10 במאי 2019 . ככל שלא תאושר ההצעה על ידי מחזיקי אגרות החוב

(סדרה ב') ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') עד למועד האמור, תפקע ההצעה בלא שלחברה ו/או

למחזיקי אגרות החוב תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סרצ'לייט."


להודעה המלאה לחץ כאן


לסיכום,


1. רכישה של אג"ח אינטרנט זהב ד' במחיר 32.5 אגורות

2. אפשרות לקבל כ-48 אגורות, אם ההצעה מתקבלת (כלומר אפסייד של 47%)

3. סיכון מרכזי מחזיקי האג"ח מעדיפים להיות תאבי בצע ודוחים את ההצעה

4. במקרה שהעסקה נופלת, מחיר האג"ח יפול, אך ייתכן שההצעה של זאבי תחזור לשולחן

5. על פי הנתונים שיש כיום, הזדמנות זו מעניינת להשקעה מבחינת סיכון-סיכוי. יש עניין

6. שוק ההון לא הגיב יותר מדי להודעה - אולי בגלל יום השואה אולי בגלל משהו שאני לא רואה עדיין


אם יש לכם תובנות, מוזמנים לשלוח לי מייל.


בהצלחה בהשקעות,

עמית שמיר


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול